Pitkät perinteet metsähakkuissa

Visuveden Motopalvelu Oy

Visuveden Motopalvelu Oy on Matti ja Tuomo Kangaspusun vuonna 1969 perustama metsäkoneyritys. Yritys toimi aluksi kommandiittiyhtiönä nimellä M & T Kangaspusu KY. Vuonna 2000 yritys muutettiin osakeyhtiöksi. Urakointi aloitettiin maataloustraktoripohjaisilla koneilla, joissa oli metsävarustus. Vuonna 2011 tehtiin sukupolvenvaihdos ja Hannu ja Harri Kangaspusu tulivat yrityksen omistajiksi. Koneketjuja on kolme ja vuotuinen hakkuumäärä on noin 300 000 m³ vuodessa. Yrityksen liikevaihto on noin 2,4M€ ja se työllistää noin 20 henkilöä suoraan tai aliurakoinnin kautta.